Zawory zwrotne

Zawory zwrotne należą do kategorii zaworów przemysłowych. Zapobiega to przepływowi medium. Otwiera się, gdy medium przepływa w kierunku, w którym ma i zamyka, aby zapobiec przepływowi medium w niepożądanym kierunku. Na przykład zbiornik powietrza jest wyposażony w zawór zwrotny w celu zapewnienia, że sprężone powietrze pozostaje w nim, a nie przedostaje się do sprężarki po jej wyłączeniu.