Separatory

Separatory są instalowane w zbiornikach oleju i oddzielają sprężoną mieszaninę oleju od powietrza.

Sprężona mieszanina oleju i powietrza trafia do zbiornika separatora i jest rozdzielana pod wpływem siły odśrodkowej. Następnie olej przepływa do zbiornika oleju, przechodzi przez filtr oleju i powraca do sprężarki. Powietrze przechodzi przez kilka warstw wkładu filtra i może być usunięte po osiągnięciu określonego ciśnienia.

Dostarczamy różne separatory o przepływie objętości od 1 do 44 m³ / min. Separatory mogą pracować z różnymi rodzajami olejów, na przykład olejami mineralnymi, syntetycznymi lub częściowo syntetycznymi.