Osuszacze membranowe

Osuszacze membranowe są stosowane w miejscach, w których występuje ograniczona przestrzeń montażowa, brak zasilania lub substancje wybuchowe / żrące. Powietrze przechodzi przez wnętrze półprzepuszczalnego wgłębnego włókna membranowego, gdzie para wodna rozprowadza się przez ściany włókna. Proces dyfuzyjny zmniejsza zawartość wody w sprężonym powietrzu.

Osiągnięty punkt rosy zależy od temperatury wlotowej sprężonego powietrza i temperatury otoczenia. Najmniejszy możliwy punkt rosy to -40 ° C.