Osuszacze hybrydowe

Korzystając z osuszaczy hybrydowych, korzysta się z zalet dwóch koncepcji osuszania sprężonego powietrza. Wykorzystuje się potencjał oszczędzania energii w osuszaczach chłodniczych o znanym punkcie rosy + 3 ° C, który w odniesieniu do punktu rosy -40 ° C już wydobył 85% wilgotności. W połączeniu z niskociśnieniowymi punktami rosy osuszaczy adsorpcyjnych (tutaj -40 ° C) należy wyodrębnić tylko 15% wilgotności. Poprzez połączenie tych dwóch koncepcji osiągnięto najwyższy poziom sprawności.

Sprężone powietrze jest najpierw wprowadzane do energooszczędnego osuszacza chłodniczego w celu zapewnienia stałego ciśnienia w punkcie rosy + 3 ° C. Z osuszacza chłodniczego "wstępnie wysuszone" sprężone powietrze z punktem rosy + 3 ° C wprowadza się do osuszacza adsorpcyjnego. Powoduje to dodatkowy potencjał oszczędności energii, ponieważ przychodzące sprężone powietrze już posiada ciśnieniowy punkt rosy osiągnięty przez proces chłodzenia. W rezultacie wymagana jest mniejsza ilość energii, aby osiągnąć ciśnienie rosy w temperaturze -40 ° C przy użyciu adsorpcyjnego osuszacza.

Prowadzi to do szybkiego okresu zwrotu inwestycji, niskich kosztów eksploatacji i dodatkowych oszczędności CO2.