Spusty kondensatu

Zanieczyszczenia takie jak kurz, smar i rdza mogą przeniknąć do układu powietrza, ale są idealnie oddzielone i filtrowane. Aby to zapewnić, odpływy kondensatu muszą działać prawidłowo, aby filtry i separatory mogły odnieść sukces w realizacji ich zadań.

Spusty kondensatu są więc kluczowymi elementami niezawodności i efektywności systemu.

Jeśli odpływ nie wyrzuci całego zebranego kondensatu, gromadzi się woda i olej, to z kolei negatywnie wpływa na sprawność filtrów i powoduje dalsze uszkodzenia całego układu.

Oferujemy odprowadzenia kondensatu w zakresie wydajności od 4 m³ / min do 1700 m³ / min, aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

  • Wysoka niezawodność
  • Ograniczone straty ciśnienia
  • Odporność  na wszystkie oleje sprężarek
  • Dodatkowe sito
  • Sygnał alarmowy w przypadku awarii
  • Prosty test wydajności
  • Niskie koszty instalacji i konserwacji

 

                  Czasowe spusty kondensatu                                                              Automatyczne elektronicznie sterowane spusty kondensatu